Kolejny raz dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Rzgów, a zarazem naszych sympatyków wspólnie skorzystamy z wsparcia grantowego.

Trójka rodziców zawodników z rocznika 2006/07 w osobach Adriana Pogody, Grzegorza Biedrzykowskiego i Mariusza Chachuły zdecydowała się utworzyć tzw. Grupę samopomocową i wystąpić o przyznanie grantu w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców II edycja - Rzgów 2018 czyli Programu realizowanego wspólnie przez Gminę Rzgów i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, finansowanego z budżetu Gminy Rzgów oraz ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Celem Lokalnego Programu Mikrograntów jest wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców gminy Rzgów, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj. działań prowadzonych dla dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu zadań publicznych. 

Ww. trójka rodziców napisała wniosek o udzielenie wsparcia, następnie przeszli pierwszą formalną ocenę wniosku oraz drugą merytoryczną, na którą przygotowali multimedialną prezentację swojego projektu. Tak jak w przypadku organizowanych w zeszłym roku Turniejów piłkarskich z okazji 70-lecia Zawiszy, także i tym razem rola Stowarzyszenia GLKS Zawisza sprowadzała się do użyczenia pomysłodawcom osobowości prawnej. 

W ramach wybranego do dofinansowania projektu młodzież trenująca pod szyldem Zawiszy będzie miała możliwość uczestniczenia w specjalistycznych badaniach oraz treningach prowadzonych w ramach metodologii EXOS. Ta metodologia to najwyższy światowy standard w zakresie oceny motorycznej i treningu. Inaczej mówiąc to kompletny system przygotowania motorycznego dla sportowca na każdym etapie zaawansowania, stawiający sobie za cele: maksymalizację potencjału sportowca, prewencję urazów, motywację oraz edukację przez wynik.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt treningowy w postaci rollerów i dysków do masażu. 

Wprowadzony trening wpłynie na podniesienie wiedzy nie tylko samych zawodników, ale także ich opiekunów. Każdy chciałby mieć w swoim domu drugiego Roberta Lewandowskiego, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z ogromu pracy jaki jest przed nim. Grupa samopomocowa to także naszym zdaniem pokazanie, że chęć działania i podejmowanie różnych inicjatyw jest w naszych rękach, a wspólnymi siłami można zdziałać bardzo wiele. Mamy nadzieję także, że nasze działania popchną innych do wprowadzania podobnych pomysłów. Wymiernym efektem będą przedstawione po wykonanych badaniach i wprowadzonej metodologii EXOS raporty o profilu każdego z objętych programem zawodników. Kolejnym z efektów będzie przygotowany plan treningowy.
Zakładamy, że realizacja projektu pozostawi po sobie chęć dalszego samorozwoju oraz chęci wspierania czy poszerzania działań innych podmiotów, działających lub chcących się „pokazać na naszym podwórku”.

 

 


Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy